سبدخرید 0
سبد خرید
تعداد: 1 عدد
قیمت: 190000ريال

ساعت تاچی متر دار

  فیلتر شود براساس

  برند
     کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

  گاهی در زه دور قاب ساعت مچی درجه بندی دیده می شود که محاسبه این درجه بندی از قسمت ثانیه 1 ساعت شروع شده حدودا بر روی ثانیه 8 ساعت عدد 500 درج شده است و این درجه بندی دور ساعت را پوشش می دهد تا روی ساعت 12 که با عدد 60 مشخص شده است و این قابلیت وظیفه محاسبه سرعت در فاصله ای از پیش تعیین شده مثلا یک کیلومتر را در ساعت مچی را بر عهده دارد و تاچی متر نام دارد.البته اینکه انتظار این را داشته باشیم که شرکتهای خودروسازی معروف دنیا از تاچی متر ساعت مچی برای محاسبه کیلومتر در ساعت استفاده می کنند نه اینطور نیست ولی آنها با وسیله ای مانند همین تاچی متر ولی بسیار دقیق تر استفاده می کنند.نحوه محاسبه سرعت در ساعت مچی که مجهز به زه تاچی متر است با دکمه استارت ثانیه شمار روی عدد 12 در فاصله ی یک کیلومتر در ساعت شروع می شود و هم زمان هم ما حرکت را با وسیله مورد نظر شروع می کنیم ثانیه شمار را در پایان مسافت با سرعت طی شده استپ می کنیم و مثلا ثانیه شمار مقابل عدد 100 روی زه تاچی متر ایستاده است و سرعت حرکت طی شده ما می شود 100 کیلومتر در ساعت و البته هر چی ثانیه شمار دیرتر استپ شود این عدد پایین می آید مثلا می تواند مقابل عدد 90 یا 80 قرار گیرد و میزان محاسبه کیلومتر در ساعت با زه تاچی متر در ساعت مچی به این ترتیب می باشد.این فاصله می تواند کیلومترها باشد ولی شما باید اندازه مسافت را بدانید تا بتوانید سرعت حرکت خود را محاسبه نمایید.لازم به ذکر است که این نمایش تاچی مترمی تواند در ساعت مچی با برندهای مختلف با اندکی تفاوت درج شده باشد

  تاچی متر در ساعت مچی چه کاری انجام می دهد؟
  تاچی متر وظیفه محاسبه میزان سرعت کیلومتر در ساعت را دارد
  آیا تاچی متری که دور زه ساعت مچی تعبیه شده است محاسبه درستی انجام می دهد؟
  نه بطور کاملا ددقیق ولی به شکل حدودی این محاسبه را انجام می دهد
  نمایش فیلتر